A nitrogén létfontosságú tápanyag, nagy koncentrációban azonban környezetünkre és egészségünkre egyaránt káros.
Az Európai Unió Tanácsa a szennyezések elkerülése érdekében létrehozta a minden tagállamra kiterjedő Nitrát Irányelvet. Ennek betartása Magyarország számára is kötelező, ezért hazánkban megalkották a vizek mezőgazdasági eredetű nitrátszennyezéssel szembeni védelméhez szükséges cselekvési program részletes szabályairól, valamint az adatszolgáltatás és nyilvántartás rendjéről szóló 59/2008. (IV.29.) FVM rendeletet. A rendelet tartalmazza Helyes Mezőgazdasági Gyakorlat követelményrendszerét, amelyet a nitrátérzékeny területeken kell teljesíteni.

A mintavételhez, a minták leadásához szükséges dokumentumok itt találhatók.

A Helyes Mezőgazdasági Gyakorlat kötelező előírásainak betartása minden olyan gazdálkodóra kiterjed, aki nitrátérzékeny területen gazdálkodik. A nitrátérzékeny területen gazdálkodónak folyamatos nyilvántartást kell vezetnie. Ez a nyilvántartás a gazdálkodási napló amiben a tápanyag-gazdálkodásra, trágyázásra, parcellaművelési adatokra vonatkozó adatokat kell bejegyezni. A mezőgazdasági területen a tápanyag-gazdálkodás tervezése során a kijuttatandó tápanyagok mennyiségének meghatározásakor figyelembe kell venni a talaj tápanyag-ellátottságát, a termesztett növénynek a termőhely adottságaihoz igazított termésszintjéhez tartozó tápanyagigényét.